AKTIVITETER

16. Marts: Generalforsamling. Spisning kl. 18.00, Generalforsamling kl. 19.00
April: ”Standerhejsning” Markering af sæsonstart.
Maj: Infodag
Efterår: Førstehjælpskursus.
Ikke fastlagte:
PFT-opfriskning og Cronos seminar