AKTIVITETER

Maj: Infodag
Efterår: Førstehjælpskursus.
Ikke fastlagte:
PFT-opfriskning og Cronos seminar