Polen den 29.-30. juni

Vi besøger Ditlev Havmand, på hans gård i det nordvestlige Polen.

Vi mødes lørdag den 29. juni kl. 9.00 på flyvepladsen til en kop kaffe og afsendelse af flyveplaner.
Kl. 10.15 letter vi mod den gamle militærplads EPKZ, hvor Ditlev til sørge for transport til et godt spisested, hvor vi indtager frokosten.
Herfra går turen videre til gården, hvor Ditlev til vise rundt.

Efter rundvisningen kører vi videre til indkvartering på http://www.klopotowo.de/ . Efter middagen er der mulighed for at komme på skovtur eller “vildsvinejagt” i omegnen.
Søndag går turen til et stort shoppingcenter efter morgenmaden.
Herfra kører vi igen til EPKZ, hvor vi letter mod EKMB.

Det forventes, at det hele kan gøres for kr. 500,- plus flyveturen.

Bindende tilmelding senest den 16. juni til
Kurt: kiras@post.tele.dk 21254209
Rasmus: rt-teknik@stofanet.dk 40462127

Perfekt landing eller farlig anflyvning

Torsdag den 9. maj kl. 19.00 afholder Lennart Wahl kurset Perfekt landing eller farlig anflyvning. Kurset udbydes af rådet for større flyvesikkerhed

Der vil være aktivitet hele dagen idet Lennart arriverer i sin Bellanca om formiddagen. Han kan flyve 12. time, og er examinor også. Han vil også gerne vise alt det, som Bellancaen kan og må for interesserede. Book tid hos LenAir på mail@lenair.dk.

Bustur til Teknisk Museum

Lørdag den 23. februar arrangerer klubben bustur til Danmarks Tekniske Museum
Der bliver afgang fra EKMB kl. 08.30
Kl. 09.00: Opsamling ved Højmølle
Kl. 09.30: Opsamling og kaffepause (m. rundstykke) i Rønnede
Kl. 16.00 går turen hjemad igen og vi forventes tilbage på EKMB kl. 18.30
Pris: Bus: kr. 370,- Entre: kr. 80,-
Tilmelding (stadig få ledige pladser):
Rasmus Thorsen          40462127        rt-teknik@stofanet.dk
Jean Nygård                 42702922        jn@Jeannygaard.dk
Kurt Rasmussen           21254209        kiras@rasmussen.mail.dk


Generalforsamling 2018

Afholdes i Cafeteriet på flyvepladsen den 8. marts kl. 19.00
Spisning fra kl. 18.00 (tilmelding til formanden)

Dagsorden:

 1. Velkomst v. formanden.
 2. Valg af dirigent.
 3. Aflæggelse af årets beretning v. formanden.
 4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2017
  og budget for 2018
  v. kassereren.
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Valg:
  Bestyrelsen:
  Jean Nygaard
  Jens Enoch Larsen
  Rasmus Thorsen
  Ikke på valg:
  Hans Vilhelm Bjerre, Anders Sværke, Kurt Rasmussen, Flemming Møller.
  Suppleanter:
  Jan Ordon
  Martin Skibsted
  Revisorer:
  Bøje Hansen
  Ole Brinch Petersen
  Torben Petersen (suppleant)
 7. Behandling af indkomne forslag (ingen forslag indkommet ved fristens udløb)
 8. Eventuelt