AFHOLDTE ARRANGEMENTER

15. februar kl. 19.00: Teoriaften
Henrik Michaelsen fra TBST orienterede om EASA-reglerne, og hvordan man finder rundt i dem, mens Louise Eskildsen fra Naviair specielt tog sig specielt af Naviairs område.

2017
09. december kl. 14.00: Julebanko

30. november: Julefrokost

Julefrokosten blev som sædvanligt en hyggelig aften for de 32 fremmødte medlemmer og ægtefæller.
02. november Nat-VFR. Teori og flyvetur

26 medlemmer deltog i mødet og alle fik mulighed for en flyvetur, med eller uden kontrol over rorene. Ved samme lejlighed fik vi afprøvet, at banelyset virker fuldt tilfredsstillende. I anledning af, at Richard nu har været pilot i 50 år, bekostede han en rullepølsemad til de fremmødte.
26. oktober kl. 19.00: Klubaften
12 medlemmer deltog og sørgede for at formøble overskuddet fra Samsø-turen
09. september: Landingsøvelser og grill
Da det ikke blev flyvevejr, måtte landingsøvelserne opgives, og da grillen ikke ville starte blev det til kaffe og kage for de 7 der mødte op.
19. august: Flyvestation Karup – aflyst p.g.a. vejret
10. august: Grill hos Nordals Flyveklub
 

Efter aflysning den 3. august p.g.a. vejret, lykkedes det at gennemføre besøget i Nordborg i rigtig fint vejr. Syv deltagere i to fly deltog.
5. august: Til fødselsdag på Drejø
12 deltagere i 3 maskiner kom til fødselsdag hos Marcus på Drejø
30. Juli: Åbent hus på EKMB

Arrangementet blev også i år en succes, selv om et par kraftige tordenbyger nok har holdt en del piloter væk. Alle fly, der indgik i programmet (DC3, jet og RV8, samt modelfly m.m.) nåede dog frem.
Der blev solgt 388 parkeringsbilletter, hvilket bliver til ca. 1000 besøgende.
Der blev gennemført en rundflyvning med DC3 og 22 rundflyvninger med Starling Air’s to Cessna’er.
Vinderne af en rundflyvning blev parkeringsbillet nr. 40 og nr. 254. Henv.:42702922
Se billeder

15. juli: Samsø

Hele 6 fly og 21 personer deltog i turen. Stor tilfredshed hos deltagerne. Se flere billeder
04. juli: Flygfisk i Höganes

3 fly og 10 medlemmer fra klubben deltog i arrangementet i Höganäs. Se flere billeder
23. juni: Sct. Hans aften på pladsen
8 piloter nød pølserne og selskabet inden døre medens grillene var placeret i læsiden.
17. juni: Peenemünde (Herning Motorflyveklub)
To fly med fire deltagerne fra Herning tankede og drak morgenkaffe på EKMB. Ingen deltagere fra Lolland-Falster.