Generalforsamling 2018

Afholdes i Cafeteriet på flyvepladsen den 8. marts kl. 19.00
Spisning fra kl. 18.00 (tilmelding til formanden)

Dagsorden:

 1. Velkomst v. formanden.
 2. Valg af dirigent.
 3. Aflæggelse af årets beretning v. formanden.
 4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2017
  og budget for 2018
  v. kassereren.
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Valg:
  Bestyrelsen:
  Jean Nygaard
  Jens Enoch Larsen
  Rasmus Thorsen
  Ikke på valg:
  Hans Vilhelm Bjerre, Anders Sværke, Kurt Rasmussen, Flemming Møller.
  Suppleanter:
  Jan Ordon
  Martin Skibsted
  Revisorer:
  Bøje Hansen
  Ole Brinch Petersen
  Torben Petersen (suppleant)
 7. Behandling af indkomne forslag (ingen forslag indkommet ved fristens udløb)
 8. Eventuelt

Svæveflyveklubben tilbyder radiokursus

Både på dansk og på engelsk

Dagene bliver:
Lørdag d.   27/1 9-12 Michael + Alan
Tirsdag d.   6/2 19-22 Alan
Tirsdag d.  13/2 19-22 Alan
Torsdag d. 22/2 19-22 Michael + Alan
Torsdag d.  1/3 19-22 Alan
Tirsdag d.   6/3 19-22 Michael + Alan
Prøve Lørdag d. 10/3 ( højest sandsynligt ) Michael

Prøven består af
-en praktisk prøve med to-vejs talekommunikation ( i Svæveflyve klubhuset )
-en Teoriprøve i det stof som vi lærer på kurset
-et interview hvor kontrollanten skal se hvor god du er til at tale det sprog du aflægger prøve på.

Prøvegebyr 625 kr, Udstedelse af radiocertifikat 615 kr.
Prøven afholdes i LFS klubhus med kontrollant fra TBST

Hvis du allerede har et N-BEG, og syntes at det kunne være rart at kunne komme lidt ud over landegrænserne kan du nu erhverve et BEG nemmere end nogen side før. Den reception test der var tidligere ( hvor man skulle lytte til et bånd og skrive ned, er nu væk ).
Så det er præcis som en N-BEG prøve bare på Engelsk.

Tilmeldinger til kurset på michaelpilot@gmail.com så hurtigt som muligt og senest d. 18/1. Der bliver tilsendt undervisningsmateriale inden kursusstart.

Julefrokost den 30. november

Vi mødes som sædvanligt i cafeteriet kl. 18.00. I år kommer maden fra nærmeste flyveplads med egen kro, og prisen bliver kr. 125,- + drikkevarer.
Aftenen bliver samtidig en ibrugtagningsfest, da vi selv har anskaffe nyt service.
Tag fat i din partner – eller kom alene – men husk at melde til senest 26. november til Rasmus: 40462127 – rt-teknik@stofanet.dk eller formanden.

Klubaften den 26. oktober

Vi mødes i klubhuset kl. 19.00, hvor vi snakker løst og fast om sommerens ture. Hvis du har billeder, som du gerne vil dele med os andre, kan du lægge dem på en USB-klods.
Rasmus og Richard har også en del at fortælle fra deres mange flyveture rundt i Europa.
Vi har i øvrigt tænkt os at formøble hele overskuddet fra Samsøturen til Kaffe og kage. Hvordan det kunne lade sig gøre, er der også en forklaring på.