Generalforsamling 2018

Afholdes i Cafeteriet på flyvepladsen den 8. marts kl. 19.00
Spisning fra kl. 18.00 (tilmelding til formanden)

Dagsorden:

 1. Velkomst v. formanden.
 2. Valg af dirigent.
 3. Aflæggelse af årets beretning v. formanden.
 4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2017
  og budget for 2018
  v. kassereren.
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Valg:
  Bestyrelsen:
  Jean Nygaard
  Jens Enoch Larsen
  Rasmus Thorsen
  Ikke på valg:
  Hans Vilhelm Bjerre, Anders Sværke, Kurt Rasmussen, Flemming Møller.
  Suppleanter:
  Jan Ordon
  Martin Skibsted
  Revisorer:
  Bøje Hansen
  Ole Brinch Petersen
  Torben Petersen (suppleant)
 7. Behandling af indkomne forslag (ingen forslag indkommet ved fristens udløb)
 8. Eventuelt

Skriv et svar