Perfekt landing eller farlig anflyvning

Torsdag den 9. maj kl. 19.00 afholder Lennart Wahl kurset Perfekt landing eller farlig anflyvning. Kurset udbydes af rådet for større flyvesikkerhed

Der vil være aktivitet hele dagen idet Lennart arriverer i sin Bellanca om formiddagen. Han kan flyve 12. time, og er examinor også. Han vil også gerne vise alt det, som Bellancaen kan og må for interesserede. Book tid hos LenAir på mail@lenair.dk.

Bustur til Teknisk Museum

Lørdag den 23. februar arrangerer klubben bustur til Danmarks Tekniske Museum
Der bliver afgang fra EKMB kl. 08.30
Kl. 09.00: Opsamling ved Højmølle
Kl. 09.30: Opsamling og kaffepause (m. rundstykke) i Rønnede
Kl. 16.00 går turen hjemad igen og vi forventes tilbage på EKMB kl. 18.30
Pris: Bus: kr. 370,- Entre: kr. 80,-
Tilmelding (stadig få ledige pladser):
Rasmus Thorsen          40462127        rt-teknik@stofanet.dk
Jean Nygård                 42702922        jn@Jeannygaard.dk
Kurt Rasmussen           21254209        kiras@rasmussen.mail.dk


Generalforsamling 2018

Afholdes i Cafeteriet på flyvepladsen den 8. marts kl. 19.00
Spisning fra kl. 18.00 (tilmelding til formanden)

Dagsorden:

 1. Velkomst v. formanden.
 2. Valg af dirigent.
 3. Aflæggelse af årets beretning v. formanden.
 4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2017
  og budget for 2018
  v. kassereren.
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Valg:
  Bestyrelsen:
  Jean Nygaard
  Jens Enoch Larsen
  Rasmus Thorsen
  Ikke på valg:
  Hans Vilhelm Bjerre, Anders Sværke, Kurt Rasmussen, Flemming Møller.
  Suppleanter:
  Jan Ordon
  Martin Skibsted
  Revisorer:
  Bøje Hansen
  Ole Brinch Petersen
  Torben Petersen (suppleant)
 7. Behandling af indkomne forslag (ingen forslag indkommet ved fristens udløb)
 8. Eventuelt

Svæveflyveklubben tilbyder radiokursus

Både på dansk og på engelsk

Dagene bliver:
Lørdag d.   27/1 9-12 Michael + Alan
Tirsdag d.   6/2 19-22 Alan
Tirsdag d.  13/2 19-22 Alan
Torsdag d. 22/2 19-22 Michael + Alan
Torsdag d.  1/3 19-22 Alan
Tirsdag d.   6/3 19-22 Michael + Alan
Prøve Lørdag d. 10/3 ( højest sandsynligt ) Michael

Prøven består af
-en praktisk prøve med to-vejs talekommunikation ( i Svæveflyve klubhuset )
-en Teoriprøve i det stof som vi lærer på kurset
-et interview hvor kontrollanten skal se hvor god du er til at tale det sprog du aflægger prøve på.

Prøvegebyr 625 kr, Udstedelse af radiocertifikat 615 kr.
Prøven afholdes i LFS klubhus med kontrollant fra TBST

Hvis du allerede har et N-BEG, og syntes at det kunne være rart at kunne komme lidt ud over landegrænserne kan du nu erhverve et BEG nemmere end nogen side før. Den reception test der var tidligere ( hvor man skulle lytte til et bånd og skrive ned, er nu væk ).
Så det er præcis som en N-BEG prøve bare på Engelsk.

Tilmeldinger til kurset på michaelpilot@gmail.com så hurtigt som muligt og senest d. 18/1. Der bliver tilsendt undervisningsmateriale inden kursusstart.